Montserrat

     
     
Tornar a la pàgina principal

Montserrat és una Muntanya d'importància cabdal en el imaginari català actual que van des de l'essència de la catalanitat fins les aparicions marianes, els plats voladors, o les cavitats fantàstiques. Molt freqüentment es publiquen notícies i reportatges que hi fan referència.

   

 

Tornar a  «coses curioses»

Tornar a «indrets amb llegendes»

Notícies breus, opinions, premsa

Articles, documents, estudis

     
     
     
     
Tornar a la pàgina principal

Tornar a  «coses curioses»

Tornar a «indrets amb llegendes»