Estranys albiraments en el cel de Catalunya el 30 de setembre de 1604

     
 

Jordi Ardanuy (2006)

     
Tornar a la pàgina principal
 

www.documentant.net

Tornar a  «coses curioses»  
 

[Versió original].

Tornar a «senyals al cel»  
   

 

 

 

Creative Commons License
 

Llicència restringida

Creative Commons

(No comercial 2.5).

Detalls en català a:

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.

El setembre de 1980, la revista de temes ocults i paracientífics Mundo Desconocido va publicar un breu article (1) en que es feia d’esment d’una anotació del Dietari de Jeroni Pujades corresponent al 30 de setembre de 1604 referent a estranys albiraments en el cel català.

Tot i que la publicació recollia el text original en català i presentava una traducció a l’espanyol contemporani, el fragment es troba en aquests moments només disponible en espanyol i en portuguès. Recuperem el text que va publicar la revista indicada supra, extret de l’edició de 1975 (2).

«Perquè en la matinada ya clara, en la vila de Pons o prop d’ella, a la volta de las Belianas, tot bisbat de Urgell, se veran en lo ayre però molt baixos, prop terra, grans esquadrons de gent de armas que batallavan amb gran furor y remor de armas. Y los primers que descobriren assó foren uns que treballavan en una resclosa y anaren a donar a la vila de Pons de hont hisquè gran multitud de gent que veren lo dit portento. Item aquell mateixa matinada desde la ciutat de Barcelona y sobre ella, venint de la costa de llevant y tirant a l apart de ponent, se veren passar en lo aire un... o ram de aucells així com estornells, los quals eran de la gruxa i la negror de los corps, emperó de moltas camas i alas com a llagosta». ... «en la nit los de la terra descubrien sobre lo Monestir de Sant Hierònim de la Vall de Hebron uns grans rays de foch com barras, molt clarejant, los de la mar lo veyan més enllà. En fi tots los qui las veran feyan a la volta de la tremontana».

 

Notes

(1) «Combate aéreo sobre Catalunya [sic]». Mundo Desconocido, núm. 51 (setembre de 1980), p. 47-48. (®)

(2) Jeroni Pujades. «Diaetari de Jeroni Pujades». [Edició a cura de Josep Mª Casas Homs amb pròleg de A. Duran Sanpere]. Vol 1, 1601-1605. Barcelona : Fundació Salvador Vives Casajuana, 1975-1976. (®)

 

 

 

 
   

Tornar a la pàgina principal Tornar a  «coses curioses» Tornar a «senyals al cel»